Continue reading...

Att drömma från hjärtat – av HDP 25 oktober, 2016 – Posted in: Blog, Love, Thoughts

Många ursprungsbefolkningar världen över har i sin livsåskådning den tron att vi väver, eller formar som vi kanske skulle säga, våra liv utifrån de tankar och känslor vi har. Många kallar också livet den stora drömmen, det vill säga att dagens händelser är en dröm som vi påverkar genom det vi väljer att bära inombords och de val vi gör utifrån detta, medvetet och omedvetet. Genom drömma våra liv från hjärtat formar vi den bästa…

Continue reading
Continue reading...

Själens skola? 29 januari, 2016 – Posted in: Thoughts

Den finns de som tror på att vi har en själ och att den har inkarnerat här på jorden i syfte att utvecklas. I möten med andra inkarnerande själar, i vardagslivet i de samhällsstrukturer, värderingar och förhållanden som råder. Den tanken är inte konstigare för mig än att vi inte skulle ha en själ. Vad tror du att vi gör här på jorden, vad är syftet för dig med att vara här?

Continue reading
Continue reading...

Inspiration ur drömmarna 12 november, 2015 – Posted in: Thoughts

Det finns många kända exempel ur historien där människor har fått inspiration, hittat vägledning eller löst problem i sina drömmar.  Stephen King, Paul McCartney, Mary Sheldon, James Wattson och Niels Bohr är erkända för högst olika kompetenser och expertområden, men alla har de fått epokgörande insikter eller idéer via sina drömmar. Det verkar som att den medvetandenivå vi befinner oss i ibland på nätterna kan hjälpa oss på traven i olika sammanhang. Hur gör du…

Continue reading