Reflektioner, möten och tankarLivet är vida stort, så väl inom som utom oss. I den här bloggen får du möta tankar från oss här på Heart Dreaming Publishing, men också från författare och inbjudna gäster. Hösten 2017 lade vi ner arbetet under sex veckor och vandrade istället pilgrimsleden El Camino genom norra Spanien, en sträcka på drygt 83 mil. Reflektioner från vandringen hittar du här i bloggen.