Att drömma från hjärtat – av HDP 25 oktober, 2016 – Posted in: Blog, Love, Thoughts

Många ursprungsbefolkningar världen över har i sin livsåskådning den tron att vi väver, eller formar som vi kanske skulle säga, våra liv utifrån de tankar och känslor vi har.

Många kallar också livet den stora drömmen, det vill säga att dagens händelser är en dröm som vi påverkar genom det vi väljer att bära inombords och de val vi gör utifrån detta, medvetet och omedvetet. Genom drömma våra liv från hjärtat formar vi den bästa av världar.  

Dessa tankar ligger bakom namnet Heart Dreaming Publishing.