Betraktelse om oro – av Louise Minerva-Li 16 juni, 2020 – Posted in: Betraktelse, Känslor

Idag behöver jag skriva lite om oro, efter att ha haft en klient som är orolig för allt.

Oro, liksom andra rädslor, är en känsla som gnager i mellangärdet och hindrar oss från att leva vårt eget liv här och nu. I stället låter vi oron ta överhanden över vårt liv, och när vi känner oro är vi inte närvarande nu. Oro är framtidsorienterat; Tänk om?

”Oro är egentligen en existentiell osäkerhet. Vi känner inte oss själva och vet inte vår plats i universum. Vi har inte tillit till livet och dess källa”, står det i kapitlet Oro i min bok Förstå dina känslor – att läka sig inifrån.

Oro är negativa tankar inför något i framtiden som man inte har kontroll över och inte vet hur det ska sluta. ”Tänk om det slutar dåligt eller till och med i katastrof”. Det resulterar i känslor av nervositet, bävan, farhågor, ängslan, fruktan, ångest, fasa, skräck. Med våra tankar ger vi energi åt oron. Det skapar drama i vårt liv när rädslan tillåts ta över sinnet. Det kan bli till en tung börda som hindrar oss i många avseenden. Och det påverkar immunsystemet negativt.

Oro kan uppstå ur att inte lita på sig själv, behov av kontroll, rädsla att inte kunna bestämma, rädsla för att andra inte ska göra som jag vill, rädsla för det okända, rädsla att bli bedömd av andra, rädsla att inte ha nog, rädsla att bli sjuk.

Det kan också vara att man tror att oro är att bry sig om, eller en rädsla att göra/vara fel eller att inte duga. 

Oro kan bli till ett beroende, eftersom vi är så vana vid det känslodrama som oro framkallar.

För att kunna släppa detta tillstånd är det viktigt att fråga sig:  ’Varför dras jag till att tänka, känna eller agera utifrån oro? Varför oroar jag mig för andra? Vad är grundorsaken till att jag oroar mig? Vilket sår skapades i mig som gjorde att jag började oroa mig?

Exempel: Flygrädsla. En man var rädd för att flyga och hade därför aldrig gjort det. I terapin upptäckte han att orsaken var ett barndomsminne, där han tappade kontrollen och föll ned från ett träd och skadade sig.

Såret från barndomen säger således: Tappa inte kontrollen för då kan du falla och det gör ont.

När han insåg detta började frigörelsen. Flygrädslan minskade direkt. Han tillät sig sen att våga åka till Kanarieöarna på semester. Efter detta var flygrädslan (i stort sett) borta.

Exempel:  Hiss. Tanke: ”jag är rädd för jag fastnade i en hiss när jag var barn”. Med den tanken blir rädslan bara starkare.

Ur ett psykologiskt perspektiv är det vårt ego som är skrämt (tänk om det inte blir som jag vill) eller vårt inre sårade barn (tänk om det kommer att göra ont i mig). Det är våra tankebanor som ställer till det. Och allt härrör från traumatiska minnen där vi blev sårade, hindrade och kanske t.o.m. dödade. Men vår själ vilar alltid i tillförsikt och frid bakom detta.

Att inse hur och varför vi oroar oss är början till läkningen. Sen, släpp gårdag och morgondag! Endast i Nuet kan du finna trygghet. Du kan rikta din uppmärksamhet inåt till ditt hjärta i stället för till de yttre händelserna. Är du orolig för ditt barn så kommer det att bli som det blir både om du oroar dig och om du är trygg. Du behåller bara rädslorna genom att fortsätta tänka på dem.

Först kommer tanken, sen nya tankebanor, sen känslan och upplevelsen.  Du bestämmer vilka tankar och vilka föreställningar som ska råda i ditt sinne och påverka ditt liv. Annars styr dina inre program ditt liv på autopilot.

Fler och fler väljer nu att se och läka sina inre sår och det som orsakar oro. De hjälper därmed till att förlösa hela mänskligheten från oro och ångest, eftersom vad en gör påverkar alla. Det enda som behövs är modet att titta inåt och våga förändra. Ändra tankebanor och förhållningssätt.

Vi behöver förändra alla de tankar, känslor, mönster, ord och handlingar som får oss att identifiera oss med vårt yttre jag och yttre händelser. Vi behöver vända oss inåt och finna den inre friden.

Ja, jag vet att det kan vara svårt och ta tid. Men jag ser det hända varje dag, och jag är så tacksam.

Louise Minerva-Li
minervadrom@icloud.com
www.dromcentrum.se
Minerva-Li är beteendevetare, en av nordens ledande experter på drömmar och drömförståelse, samt författare till böckerna Förstå dina känslor – läk dig inifrån, Leva och dö medvetet, Din väg genom liven – medvetandets utvecklingsstege, med flera. Hon har studerat esoterisk kunskap sedan 70-talet.

Om du vill förstå dig själv på djupet eller få hjälp att tyda dina drömmar så rekommenderar vi dig så klart att läsa Minerva-Lis böcker, men också att boka en konsultation med henne eller att gå en av hennes kurser.