MARIE HELENA HILTUNEN

marie-helena-hiltunen

Marie Helena är psykolog, författare och fembarnsmor. Hon ser sig själv som en trädgårdsmästare. En trädgårdsmästare för den spirande växtligheten hemma i trädgården och för sinnets utveckling och självkännedom. Hon älskar att så frön. Hon älskar att nära de första nya skotten. Och det är i den andan hon skriver. Reflekterande, insiktsfullt och med stor vilja att dela med sig.

I sin andra bok ”Konsten att vara människa” berättar Marie Helena om hur hon som psykolog hanterar livets berg-och-dalbana. Vad gör psykologen själv när hon är nere? Och varför fungerar det? Livet är ett lärande och sällan helt problem- och friktionsfritt, men Marie Helena har hittat sitt sätt att navigera genom djupdykningar, snubblingar och annat som vi gör på vår livsväg. Hon visar hur hon når sina mål och visioner, både sådant som rör närvaro och glädje med barnen, och det som är relaterat till till exempel arbete, karriär, utbildning, ekonomi och självförverkligande. Marie Helena är en mästare på att nå sina mål. Läs boken så förstår du varför.

”Öppet hjärta Tomma händer” är Marie Helenas första bok. I dikt- och dagboksform skildrar Marie Helena hur hon tog sig igenom en smärtsam och ofattbar period i livet. Hennes förstfödde son Nelio fick en ”dödsdom” redan vid födelsen, och skulle inte överleva sitt första dygn. Nelio levde i fyra månader, och Marie levde i stor närvaro med sitt barn, ständigt medveten om att slutet vilade bara några andetag bort. Boken är en resa i tacksamhet, vanmakt, sorg och oändlig kärlek.

Carolina Gårdheim, skaparen av succéföretaget Kreativ Insikt, lyfter fram Marie Helena. Läs intervjun här!

Vill du följa Marie Helenas betraktelser?