Själens skola? 29 januari, 2016 – Posted in: Thoughts

Den finns de som tror på att vi har en själ och att den har inkarnerat här på jorden i syfte att utvecklas. I möten med andra inkarnerande själar, i vardagslivet i de samhällsstrukturer, värderingar och förhållanden som råder. Den tanken är inte konstigare för mig än att vi inte skulle ha en själ. Vad tror du att vi gör här på jorden, vad är syftet för dig med att vara här?