Hur löv faller

I varje betraktelse finns en berättelse. I varje förlopp finns en början som startat långt tidigare än det skeende som ögat just fångar. I varje statiskt ögonblick finns en rörelse vars ursprung går att känna inombords för den som vågar vibrera ur tiden. Tiden innan är oändlig liksom den efterkommande. Först. Tänk dig hur du står långt ute i skogen. Framför dig öppnar sig en glänta, och mitt däri står ett knotigt svartfamlande träd. Högrest…

Continue reading