Continue reading...

Skrivcoachen om; att skriva sig ur ett hörn – av Helena Norling 30 april, 2020 – Posted in: Blog, Inspiration, Skrivtips

Att skriva kan vara ett sätt att sätta sina innersta tankar på pränt. Det kan även handla om att förmedla någonting till omvärlden, alltså att beskriva en händelse, en känsla eller en företeelse för så många som möjligt. Du som skribent har kanske inte alltid svaren på din egen texts frågeställningar. Som deckarförfattare kanske du inte heller är klar över hur upplösningen ska se ut. En sak är jag dock säker på och det är…

Continue reading
Continue reading...

Hur löv faller, en naturbetraktelse – av Magnus Pamp 28 november, 2017 – Posted in: Betraktelse, Blog, Inspiration

I varje betraktelse finns en berättelse. I varje förlopp finns en början som startat långt tidigare än det skeende som ögat just fångar. I varje statiskt ögonblick finns en rörelse vars ursprung går att känna inombords för den som vågar vibrera ur tiden. Tiden innan är oändlig liksom den efterkommande. Först. Tänk dig hur du står långt ute i skogen. Framför dig öppnar sig en glänta, och mitt däri står ett knotigt svartfamlande träd. Högrest…

Continue reading