Reflektioner, möten och tankar Livet är vida stort, så väl inom som utom oss. I den här bloggen får möta tankar från en vanlig människa, en helt vanlig man.